NEXUS - Links

Nexus
ELEKTRONISK HÅNDBOG
PPS - Praktisk Procedure i Sygepleje
UTH Indberetning
Webmail

FS3 (Fællessprog 3) - Vejledninger

Generelle oplysninger
Opmærksom på de grå bokse
Opmærksom på pilene
Opret handlingsanvisning
Opret indsatsmål og handlingsanvisning
Opret indsatsmål
Opret måleinstruks og målinger
Opret sagsåbning/henvendelse
Relatér observation til tilstand
Tilføj faglig notat på tilstande
Tilstandspræcisering
Tilstandshjulet
Opret observation fra plan